Публикуване на представените работи

Всички участници в VIII Български Пептиден Симпозиум, които желаят да публикуват своите работи в Bulgarian Chemical Communication да изпратят своите статии в срок ДО 30.09.2018 година на e-mail: bpsorg@abv.bg като спазят всички критерии за оформяне на публикациите според изискванията на списанието. Моля всички статии да бъдат оформени двуколонно, съгласно тях.

Статии получени след 30.09.2018 г. няма да бъдат приемани за отпечатване!