Срокът за подаване на абстракти за участие в 9-ти БПС се удължава до 10.08.2021 г.