Данни относно банковата сметка на дружеството

Име на клиент: СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ПЕПТИДНО ДРУЖЕСТВО
Адрес: България, СОФИЯ, БУЛ КЛ. ОХРИДСКИ 8 ХТМУ КАТ ОРГ. ХИМИЯ
Валута: BGN
IBAN: BG92STSA93000015437439
BIC: STSABGSF
Банка: ДСК АД