10th International Peptide Conference

The 10th International Peptide Conference of Bulgarian Peptide Society (The 10th Bulgarian Peptide Symposium) will be held in Varna, Bulgaria between 1 and 4 September 2023.


X Международна пептидна конференция на Българското Пептидно Дружество(X Български Пептиден Симпозиум) ще се проведе в гр. Варна от 1 до 4 Септември 2023 г.