ТЕМИ

  1. Синтез на аминокиселини и пептиди
  2. Пептидни миметици
  3. Биологично активни пептиди
  4. Аналитични методи в пептидната химия
  5. Структурен и конформационен анализ