КОМИТЕТИ

Организационен комитет:

  1. доц. д-р Иванка Станкова – председател (ЮЗУ “Неофит Рилски”)
  2. доц. д-р Данчо Даналев (ХТМУ)
  3. гл. ас. д-р Мая Чочкова (ЮЗУ “Неофит Рилски”)
  4. гл. ас. д-р Петранка Петрова (ЮЗУ “Неофит Рилски”)
  5. докторант Радослав Чайров (ЮЗУ “Неофит Рилски”)

 

Научен комитет:

  1. проф. д-р Рени Калфин (Институт по невробиология, БАН)
  2. проф. д-р Емилия Найденова (ХТМУ)
  3. проф. д-р Любомир Везенков (ХТМУ)
  4. доц. д-р Тамара Пайпанова (ИМБ, БАН)
  5. доц. д-р Иванка Стойнева (ИОХЦФ, БАН)