КОНФЕРЕНТНИ ТАКСИ

Такса правоучастие:

За членове на Българското пептидно дружество – 50 лв.  (за придружители – 30 лв.)

За чуждестранни участници – 70 €  (за придружители – 50 €)

* Таксата включва: достъп до сесиите на симпозиума, сборник, програма, кафе и официална вечеря.

Информация за плащане:

Българско Пептидно Дружество
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. Климент Охридски 8, ХТМУ, кат. “Органична химия”
Рег. No: 130069900
МОЛ: Емилия Димитрова Найденова

Банкова сметка
Валута: BGN
Банка: ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG92STSA93000015437439