КОМИТЕТИ

Организационен комитет:

проф. Мая Гълъбова – Председател

проф. Анна Толекова

проф. Валери Николов

доц. Мирослав Карабалиев

доц. Димитринка Атанасова

доц. Данчо Даналев

 

Научен комитет:

проф. Веселина Гаджева

проф. Емилия Найденова

проф. Иванка Стойнева

проф. Радослав Гърчев

проф. Рени Калфин

проф. Спаска Станилова

доц. Тамара Пайпанова

доц. Иванка Станкова