ЛЕКТОРИ ОТ ЧУЖБИНА

проф. Илана Гозес (Израел)

проф. Жан Мартинец (Франция)

проф. Левент Йозтюрк (Турция)

проф. Селма Азру Вардар (Турция)

д-р Андреас Цакос (Гърция)

д-р Чаро Дел Джинио (Великобритания)

д-р Веселина Узунова (Великобритания)