КОНФЕРЕНТНИ ТАКСИ

За членове на БПД – 50 лв

За участници, които не са членове на БПД – 70 лв

За придружаващи лица 30 лв

За чужденци 70 евро (за придружаващи лица 50 евро)

Български докторанти и студенти са освободени от такса правоучастие.

* Таксата включва: достъп до сесиите на симпозиума, сборник, програма, кафе и официална вечеря.

Таксите се заплащат САМО по банков път.

Информация за плащане:

Българско Пептидно Дружество
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. Климент Охридски 8, ХТМУ, кат. “Органична химия”
Рег. No: 130069900
МОЛ: Емилия Димитрова Найденова

Банкова сметка
Валута: BGN
Банка: ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG92STSA93000015437439