BPS Council

Prof. Dancho Danalev – Chairperson

Assoc. Prof. Radoslav Chayrov – Technical Secretary

Prof. Emilia Naydenova – Treasurer

Еми

Prof. Ivanka Stankova

Ваня Станкова

Prof. Reni Kalfin, MD

Рени

Prof. Nikolay Vassilev

Assoc. Prof. Tatyana Dzimbova

Assoc. Prof. Hristina Nocheva-Dimitrova

Members of BPS

АКТУАЛЕН СПИСЪК с членовете на Българско Пептидно Дружество
(след 05.06.2023 г.)

име ВУЗ или Научна организация
1 Емилия Найденова ХТМУ
2 Любомир Везенков ХТМУ
3 Данчо Даналев ХТМУ
4 Петър Тодоров ХТМУ
5 Даниела Цекова ХТМУ
6 Нели Георгиева ХТМУ
7 Спаска Янева ХТМУ
8 Станислава Владимирова ХТМУ
9 Стела Георгиева ХТМУ
10 Петя Пенева ХТМУ
11 Вероника Караджова ХТМУ
12 Сирин Джабер ХТМУ
13 Боряна Борисова ХТМУ
14 Нора Ангелова ХТМУ
15 Василена Кондова ХТМУ
16 Снежина Попова ХТМУ
17 Иван Иванов ХТМУ
18 Десислава Борисова ХТМУ
19 Цветелина Фотева ХТМУ
20 Вероника Немска ХТМУ
21 Диляна Димитрова ХТМУ
22 Атанас Шопов ХТМУ
23 Иванка Стойнева ИОХЦФ на БАН
24 Николай Василев ИОХЦФ на БАН
25 Павлина Долашка ИОХЦФ на БАН
26 Александър Долашки ИОХЦФ на БАН
27 Людмила Велкова ИОХЦФ на БАН
28 Мирослав Рангелов ИОХЦФ на БАН
29 Боряна Якимова ИОХЦФ на БАН
30 Пролетина Кардалева ИОХЦФ на БАН
31 Красимира Паунова ИОХЦФ на БАН
33 Венцислав Атанасов ИОХЦФ на БАН
34 Димитър Кайнаров ИОХЦФ на БАН
35 Атанас Курутос ИОХЦФ на БАН
36 Пламен Христов ИОХЦФ на БАН
37 Тамара Пайпанова ИМБ на БАН
38 Николай Цветков ИМБ на БАН
39 Иван Богданов ИМБ на БАН
40 Илиян Огнянов ИМБ на БАН
41 Анелия Балачева ИМБ на БАН
42 Мая Георгиева ИМБ на БАН
43 Светлана Стайкова ИМБ на БАН
44 Галина Радева ИМБ на БАН
45 Румяна Дечева ИМБ на БАН
46 Мартина Пеева ИМБ на БАН
47 Калина Пеева ИМБ на БАH
48 Иванка Станкова ЮЗУ „Неофит Рилски“
49 Атанас Чапкънов ЮЗУ „Неофит Рилски“
50 Живко Велков ЮЗУ „Неофит Рилски“
51 Мая Чочкова ЮЗУ „Неофит Рилски“
52 Радослав Чайров ЮЗУ „Неофит Рилски“
53 Татяна Дзимбова ЮЗУ „Неофит Рилски“
54 Фатима Сапунджи ЮЗУ „Неофит Рилски“
55 Александра Тенчева ЮЗУ „Неофит Рилски“
56 Рени Калфин ИНБ на БАН
57 Росица Замфирова ИНБ на БАН
58 Полина Матеева ИНБ на БАН
59 Лора Дякова ИНБ на БАН
60 Мария Лазарова ИНБ на БАН
61 Димитринка
Атанасова-Димитрова
ИНБ на БАН
62 Любка Танчева ИНБ на БАН
63 Силвия Михайлова ИНБ на БАН
64 Валя Григорова ИНБ на БАН
65 Валентин Лозанов МУ София
66 Христина Ночева МУ София
67 Ивайло Иванов МУ София
68 Калоян Георгиев МУ София
69 Весела Лозанова МУ София
70 Петя Маркова МУ София
71 Анелия Василева МУ София
72 Павлина Гатева МУ София
73 Силвия Русева МУ София
74 Елеонора Енчева МУ София
75 Янка Карамалакова МФ на Тракийски Унивесритет
Стара Загора
76 Екатерина Георгиева МФ на Тракийски Унивесритет
Стара Загора
77 Камелия Петкова-
Парлапанска
МФ на Тракийски Унивесритет
Стара Загора
78 Галина Николова МФ на Тракийски Унивесритет
Стара Загора
79 Петя Хаджибожева МФ на Тракийски Унивесритет
Стара Загора
80 Цветелин Георгиев МФ на Тракийски Унивесритет
Стара Загора
81 Николай Димитров МФ на Тракийски Унивесритет
Стара Загора
82 Ивелина Химчева МУ Плевен
83 Станислав Байрямов РУ “Ангел Кънчев”
84 Елена Джамбазова МФ на СУ
85 Andreas Tzakos University of Ioannina, Greece