BPS Council

Prof. Dr. Emilia Naydenova – Chairperson

Еми

 

Assoc. Prof. Dancho Danalev – Technical Secretary & Treasurer

Данчо

 

Assoc. Prof. Tamara Pajpanova – Representative of Bulgaria in EPS Council

Тамара

 

Prof. Ivanka Stoineva, DSc – Member of Scientific affairs team of EPS

Stoyneva

 

Assoc.Prof. Ivanka Stankova

Ваня Станкова

 

Prof. Dr. Radoslav Girchev, MD

Гърчев

 

Prof. Dr. Reni Kalfin, MD

Рени

 

Members of BPS

Химикотехнологичен и Металургичен Университет – София

 • Емилия Найденова
 • Любомир Везенков
 • Данчо Даналев
 • Петър Тодоров
 • Даниела Цекова
 • Десислава Маринкова
 • Спаска Янева
 • Рая Райкова
 • Станислава Владимирова
 • Искра Стойкова
 • Иван Иванов
 • Вера Семерджиева

Институт по Органична химия с Център по Фитохимия – БАН

 • Иванка Стойнева
 • Николай Василев
 • Павлина Долашка
 • Александър Долашки
 • Людмила Велкова
 • Мирослав Рангелов
 • Боряна Якимова
 • Радостина Великова

Институт по Молекулярна Биология – БАН

 • Тамара Пайпанова
 • Татяна Дзимбова
 • Анелия Балачева
 • Мая Георгиева
 • Светлана Стайкова

Югозападен Университет ‘‘Неофит Рилски‘‘ – Благоевград

 • Иванка Станкова
 • Ценка Милкова
 • Атанас Чапкънов
 • Мая Чочкова
 • Бойка Стойкова
 • Радослав Чайров

Институт по Невробиология – БАН

 • Рени Калфин
 • Росица Замфирова
 • Полина Матеева
 • Людмила Дякова
 • Лина Раковска

Медицински Университет – София

 • Радослав Гърчев
 • Валентин Лозанов
 • Христина Ночева
 • Ивайло Иванов
 • Адриана Бочева
 • Елеонора Енчева
 • Мимоза Цветкова
 • Петя Маркова
 • Весела Лозанова
 • Анелия Василева
 • Доротея Александрова
 • Павлина Гатева
 • Силвия Русева
 • Радка Хаджиолова
 • Паулина Сугарева
 • Ясен Христов

Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора

 • Мая Гълъбова
 • Анна Толекова
 • Атанас Атанасов
 • Галина Илиева
 • Станислава Михайлова
 • Росица Сандова
 • Стефан Радев
 • Петя Хаджибожева
 • Цветелин Георгиев

ДРУГИ НАУЧНИ ИНСТИТУТИ И УНИВЕРСИТЕТИ

 • Станислав Байрямов – РУ “Ангел Кънчев”
 • Елена Джамбазова – МФ на СУ
 • Соня Иванова – Университет “проф- д-р Асен Златаров” – Бургас
 • Andreas Tzakos – University of Ioannina, Greece