Комитети

Организационен комитет:

Рени Калфин – Председател

Полина Матеева – Технически секретар

Данчо Даналев

Радослав Чайров

Мария Лазарова

Димитринка Атанасова

Програмен комитет:

Емилия Найденова

Тамара Пайпанова

Николай Василев

Научен Комитет:

Иванка Стойнева

Иванка Станкова

Валентин Лозанов