Конферентни такси

Членове на БПД: 50 лева,
Български участници, които не са членове на БПД: 100 лева
Чуждестранни участници, които не са членове на БПД: 100 euro
Чуждестранни докторанти, които не са членове на БПД: 50 euro
Студенти и докторанти членове на БПД са освободени от такса правоучастие
Таксите за участие се заплащат не по късно от 10.08.2021 по сметката на БПД:

Българско Пептидно Дружество
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. Климент Охридски 8, ХТМУ, кат. “Органична химия”
Рег. No: 130069900
МОЛ: Емилия Димитрова Найденова

Банкова сметка
Валута: BGN
Банка: ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG92STSA93000015437439

Забележка: Такса правоучастие се приема САМO по банков път. Моля в основание за плащане да се изписват имената на участниците, за които се заплаща таксата. Такси за правоучастие на място на конференцията няма да могат да бъдат заплащани.