Теми

  1. Синтез на аминокиселинни и пептидни миметици
  2. Аналитични методи в пептидната химия
  3. Структурен и конформационен анализ на пептиди и белтъци
  4. Невропептиди, пептидни хормони и имунологични пептиди
  5. Антимикробни пептиди, гликопептиди и липопептиди