ПРОГРАМА

Виж програмата тук

пленарни доклади 30 минути;

доклади 20 минути

Информация за начина на представяне на постерите ще бъде качена скоро.