8th Bulgarian Peptide Symposium

ОСМИ БЪЛГАРСКИ ПЕПТИДЕН СИМПОЗИУМ

с международно участие – 2018

Стара Загора, България, 08.06 – 10.06. 2018

* for English see below, please

Подаване на абстракти не по-късно от 30.04.2018

Размерът на постерите трябва да бъде 70/100 см.

Представените доклади и постери ще бъдат публикувани в Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.238.

Те трябва да бъдат оформен според изискванията на списанието.

ТЕМИ

КОМИТЕТИ

ЛЕКТОРИ ОТ ЧУЖБИНА

ВАЖНИ ДАТИ

КОНФЕРЕНТНА ТАКСА

ПРОГРАМА

СБОРНИК

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

НАСТАНЯВАНЕ

Изтегли: Форма на заявка за участие

* Ако желаете да участвате, моля попълнете формата и я изпратете заедно с копие на платежното нареждане с името Ви написано върху него на e-mail: bpsorg@abv.bg

EIGHTH BULGARIAN PEPTIDE SYMPOSIUM

with international participation

Stara Zagora, Bulgaria, 08.06 – 10.06. 2018

Abstract deadline: 30. 04. 2018

The poster size should be 70/100 cm.

The presentations will be published in Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.238.

The articles should be formed according to the requirements of the journal.

CONFERENCE TOPICS

COMMITTEES

INVITED SPEAKERS

IMPORTANT DATES

CONFERENCE FEE

PROGRAMME

ABSTRACT BOOK

LOCATION

ACCOMMODATION

Download: Application for participation form

* If you would like to participate, please please send the copy of the bank transfer document, with your name on, together with the application form on e-mail: bpsorg@abv.bg