10th International Peptide Conference

Х Международна конференция по пептиди на Българското Пептидно Дружество

Варна, България, 01.09 – 04.09.2023

Симпозиумът се провежда под егидата на
проф. д-р Светослав Георгиев – Ректор на МУ Варна със съорганизатори: Институт по Молекулярна Биология на БАН, Институт по Невробиология на БАН, Европейско Пептидно Дружество, Българското Пептидно Дружество и Химикотехнологичен и Металургичен Университет – София

* for English see below, please

ТЕМИ

КОМИТЕТИ

ЛЕКТОРИ ОТ ЧУЖБИНА

ВАЖНИ ДАТИ

КОНФЕРЕНТНА ТАКСА

ПРОГРАМА

СБОРНИК

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Workshop

Изтегли: Форма на заявка за участие

Изтегли: Изисквания за оформяне на абстракт (Abstract template)

* Ако желаете да участвате, моля попълнете формата и я изпратете заедно с копие на платежното нареждане с името Ви написано върху него на e-mail: bpsorg@abv.bg

10th International Peptide Conference of Bulgarian Peptide Society

Varna, Bulgaria, 01.09 – 04.09.2023

CONFERENCE TOPICS

COMMITTEES

INVITED SPEAKERS

IMPORTANT DATES

CONFERENCE FEE

PROGRAMME

ABSTRACT BOOK

LOCATION

Workshop

Download: Application for participation form

Download: Abstract template

* If you would like to participate, please please send the copy of the bank transfer document, with your name on, together with the application form on e-mail: bpsorg@abv.bg