Теми

  • Синтез на пептиди, аминокиселини и белтъци
  • Технология на пептидния синтез и Зелена пептидна химия
  • Пептидни миметици, конюгати и пептидни аминокиселини
  • Биоактивни пептиди и пептид-базирани терапевтици: Антимикробни пептиди, глюкопептиди, липопептиди, невропептиди, пептидни хормони, имунологични пептиди и ваксини
  • Структурен и конформационен анализ на пептиди и белтъци