Комитети

Организационен комитет:

Антоанета Цветкова

Данчо Даналев

Емилия Георгиева

Иванка Стойнева

Николай Цветков

Петко Маринов

Радослав Чайров

Рени Калфин

Тодорка Костадинова

Христина Ночева

Научен комитет:

Емилия Найденова

Любка Танчева

Мая Чочкова

Николай Василев

Николай Недев

Роман Ташев

Силвия Михайлова

Тамара Пайпанова

Христина Грубчева