Конферетна такса

 • Членове на БПД: 70 лева;
 • Български участници, които не са членове на БПД: 120 лева;
 • Пенсионирани колеги, работещи в областта на пептидната химия: 20 лева;
 • Чуждестранни участници, които не са членове на БПД: 120 euro;
 • Чуждестранни докторанти, които не са членове на БПД: 70 euro;
 • Придружаващи лица – 100 лева;
 • Студенти и докторанти членове на БПД са освободени от такса правоучастие.

Важно:

 • Таксите за участие се заплащат не по късно от 30.06.2023 г.по сметката на БПД, изписана отдолу.

Забележки:

 • Такса правоучастие се приема САМO по банков път!!!
 • B основание за плащане отбележете имената на участниците и след превеждане на таксата изпратете копие от платежното нареждане на bpsorg@abv.bg
 • Такси за правоучастие на място на конференцията няма да могат да бъдат заплащани.

Сдружение Българско Пептидно Дружество
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. Климент Охридски 8, ХТМУ, кат. “Органична химия”
Рег. No: 130069900

Банкова сметка
Валута: BGN
Банка: ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG92STSA93000015437439