Конферетна такса

  • Членове на БПД: 70 лева;
  • Български участници, които не са членове на БПД: 120 лева;
  • Пенсионирани колеги, работещи в областта на пептидната химия: 20 лева;
  • Чуждестранни участници, които не са членове на БПД: 120 euro;
  • Чуждестранни докторанти, които не са членове на БПД: 70 euro;
  • Студенти и докторанти членове на БПД са освободени от такса правоучастие.

Важно:

  • Таксите за участие се заплащат не по късно от ……………… по сметката на БПД, изписана отдолу.

Забележки:

  • Такса правоучастие се приема САМO по банков път!!!
  • В основание за плащане да се изписват имената на участниците, за които се заплаща таксата.
  • Такси за правоучастие на място на конференцията няма да могат да бъдат заплащани.

Сдружение Българско Пептидно Дружество
Държава: България
Град: София
Адрес: бул. Климент Охридски 8, ХТМУ, кат. “Органична химия”
Рег. No: 130069900

Банкова сметка
Валута: BGN
Банка: ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG92STSA93000015437439