Публикуване на представените работи

Всички участници в VIII Български Пептиден Симпозиум, които желаят да публикуват своите работи в Bulgarian Chemical Communication да изпратят своите статии в срок ДО 30.09.2018 година на e-mail: bpsorg@abv.bg като спазят всички критерии за оформяне на публикациите според изискванията на списанието. Моля всички статии да бъдат оформени двуколонно, съгласно тях.

Статии получени след 30.09.2018 г. няма да бъдат приемани за отпечатване!

35th EPS 2018

www-eps2018-com-anounceeps2018-main-topics-anounce

Click on the pictures for more detailed preview

7th Bulgarian Peptide Symposium

Уважаеми участници в 7-ми БПС, срокът за изпращане на статиите, които ще бъдат публикувани е 30.09.2016. Те трябва да бъдат оформен според изискванията на Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.349

Dear participations, dead line for your articles is 30.09.2016. The articles should be formed according to the requirements of Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.349

 

More info could be found in section 7th Bulgarian Peptide Symposium

За повече информация посетете раздела 7th Bulgarian Peptide Symposium

На български език, моля погледнете по-надолу.

7th BULGARIAN PEPTIDE SYMPOSIUM – 2016
10 – 12.06.2016, Blagoevgrad, BULGARIA

 7th Bulgarian Peptide Symposium – 2016 with international participation is organized by the Bulgarian Peptide Society and South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, BULGARIA.

Official language of the Symposium – English.

Lectures, delivered at the Symposium, will be published in Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.349

The Symposium is organized under the auspices of European Peptide Society  and is dedicated of the 40th anniversary of South-West University “Neofit Rilski”

HONORARY CHAIRMAN
Assoc. Prof . Borislav Yurukov, PhD
Rector of the South-West University

CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE:
Assoc. Prof . Ivanka Stankova, PhD

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:
Department of chemistry,
Faculty of Mathematics & Natural Sciences

South-West University “Neofit Rilski”
phone: +359-73-831228,
66 Ivan Mihailov Str.
2700 Blagoevgrad, Bulgaria

CONTACTS:

e-mailbpsorg@abv.bg

СЕДМИ БЪЛГАРСКИ ПЕПТИДЕН СИМПОЗИУМ – 2016
10 – 12.06.2016, Благоевград, БЪЛГАРИЯ

 Седми Български Пептиден Симпозиум – 2016 с международно участие се организира от Българско Пептидно Дружество и ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, БЪЛГАРИЯ.

Официален език на симпозиума – английски език.

Докладите, представени на симпозиума ще бъдат публикувани в списание Bulgarian Chemical Communications I.F.= 0.349

Симпозиумът се организира под патронажа на Европейското Пептидно Дружество и се посвещава на 40-та годишнина на Югозападен университет “Неофит Рилски”

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
доц. д-р Борислав Юруков
Ректор на ЮЗУ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:
доц. д-р Иванка Станкова

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
катедра “Химия”
Природо-математически факултет

Югозападен университет “Неофит Рилски”
тел. +359-73-831228,
ул.”Иван Михайлов” 66,
2700 Благоевград, България

ЗА КОНТАКТИ:

e-mail: bpsorg@abv.bg

Order of hard copy of the Proceedings of 33 European Peptide Symposium

Order of hard copy of the Proceedings is still possible. Each participant who would like to receive hard copy of Proceedings, please send us an e-mail on bpsorg@abv.bg and also please write down your detailed postal address, where we will be sending you thе Proceedings. The price of the hard copy of Proceedings is EUR 40, the price of the delivery is included. Kindly please transfer the amount to the following bank account:

Company: Bulgarian Peptide Society
Country: Bulgaria
City: Sofia
Address: Blvd. Kliment Ohridski Organic Chemistry Department
Reg. No: 130069900
Resp. Person: Emilia Dimitrova Naydenova

BANK ACCOUNT
Currency: EUR
Bank: DSK Bank
BIC: STSABGSF
IBAN: BG59STSA93000021632550

Please send the copy of the bank transfer document, with your name on, together with the application for the hard copy to the official e-mail adress of Bulgarian Peptide Society: bpsorg@abv.bg.

The distribution of the hard copy of the Proceedings of 33rd European Peptide Symposium will start as soon as possible.