9th Bulgarian Peptide Symposium

Международна конференция на Българското Пептидно Дружество

(9ти Симпозиум)

Велинград, България, 12.06 – 14.06. 2020

* for English see below, please

ТЕМИ

КОМИТЕТИ

ЛЕКТОРИ ОТ ЧУЖБИНА

ВАЖНИ ДАТИ

КОНФЕРЕНТНА ТАКСА

ПРОГРАМА

СБОРНИК

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Изтегли: Форма на заявка за участие

* Ако желаете да участвате, моля попълнете формата и я изпратете заедно с копие на платежното нареждане с името Ви написано върху него на e-mail: bpsorg@abv.bg

International Conference of Bulgarian Peptide Society 

(9th Symposium)

Velingrad, Bulgaria, 12.06 – 14.06. 2020

CONFERENCE TOPICS

COMMITTEES

INVITED SPEAKERS

IMPORTANT DATES

CONFERENCE FEE

PROGRAMME

ABSTRACT BOOK

LOCATION

Download: Application for participation form

* If you would like to participate, please please send the copy of the bank transfer document, with your name on, together with the application form on e-mail: bpsorg@abv.bg