Конферентни такси

Членове на БПД: 50 лева,
Български участници, които не са членове на БПД: 100 лева
Чуждестранни участници, които не са членове на БПД: 100 euro
Чуждестранни докторанти, които не са членове на БПД: 50 euro
Студенти и докторанти членове на БПД са освободени от такса правоучастие